Головна / Коаліція / Документи / Положення про Коаліцію "За вільну від тютюнового диму Україну"

Положення про Коаліцію "За вільну від тютюнового диму Україну"

]]>Печать]]> E-mail

08 листопада 2011

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

1. Громадські організації ті ініціативи об'єднуються в Коаліцію щоб відстоювати права та дії, викладені в Програмній Заяві Коаліції. Програмна Заява, після її прийняття, не може бути змінена без згоди всіх членів Коаліції.
2. Коаліція не підтримує і не виступає проти жодної політичної партії України, проте підтримує ті дії політичних діячів, які сприяють втіленню в життя положень Програмної Заяви Коаліції.
3. Коаліція не висловлює своєї позиції з питань, які не мають безпосереднього відношення до контролю над тютюном.

ЧЛЕНИ КОАЛІЦІЇ

4. Членом коаліції може стати будь-яка громадська організація, яка підтримує Програмну Заяву Коаліції і не отримує допомоги від тютюнової індустрії або створених нею організацій.
5. Для вступу в Коаліцію громадська організація повинна подати письмову заяву в Оргкомітет від імені свого керівного органу чи вищої посадової особи.
6. Як виключення, в Коаліцію можуть бути прийняті окремі індивідууми, які приймають активну участь в заходах по контролю над тютюном.

КЕРІВНІ ОРГАНИ КОАЛІЦІЇ

7. Вищим керівним органом Коаліції є Оргкомітет, який формується фундаторами (засновниками) Коаліції. Будь-яка організація - член Коаліції може направити свого представника до Оргкомітету за умови, що ця організація виділяє людські та матеріальні ресурси для виконання заходів Коаліції.
8. Оргкомітет Коаліції обирає Координатора Коаліції, який організовує її поточну роботу.
9. Виступати від імені Коаліції має право Координатор чи уповноважений представник Оргкомітету Коаліції.
10. Коаліція може створювати постійно діючий секретаріат Коаліції, якщо одна або кілька організацій - членів Коаліції дають згоду надати для цього технічні та матеріальні можливості.

ЗАХОДИ КОАЛІЦІЇ

11. Коаліція автономна в своїй поточній діяльності. Рішення про заходи Коаліції приймаються Оргкомітетом або Координатором Коаліції за умови, що ці заходи сприяють виконанню Програми Коаліції. В разі необхідності проводяться консультації з тими членами Коаліції, які мають досвід з питань, пов'язаних з даними заходами.
12. Заходи Коаліції це дії, направлені на досягнення цілей Програмної Заяви Коаліції, які здійснюються одним або кількома членами Коаліції зі згоди Оргкомітету Коаліції.
13. Оргкомітет або секретаріат Коаліції інформує всіх членів Коаліції про заходи Коаліції та запрошує взяти в них участь.
14. Члени Коаліції автономні в своїй діяльності. Вони можуть проводити власні заходи з проблем контролю над тютюном, інформуючи про них Оргкомітет Коаліції, якщо це сприяє загальним інтересам.
15. Вступаючи до Коаліції, її члени приймають на себе зобов'язання в своїх заявах та діях не суперечити Програмній Заяві Коаліції.
16. Члени Коаліції запрошуються приймати участь в заходах Коаліції. Рішення про можливість участі в таких заходах кожна організація - член Коаліції приймають самостійно.

ЮРИДИЧНИЙ ТА МАТЕРІАЛЬНИЙ СТАТУС

17. Коаліція не є юридичною особою.
18. Всі матеріальні витрати Коаліції, пов'язані з її заходами, несуть ті її члени, які виступають з ініціативою проведення таких заходів.