Чи призводить нерегламентоване просування тютюнових виробів для нагрівання та вейпів до зменшення тягаря, пов’язаного з курінням тютюну?

Тетяна Андреєва, експерт з охорони громадського здоров’я та головний редактор журналу «Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe».

Резюме

За даними опитування, проведеного у травні 2022 року, у порівнянні з 2020 роком, відсоток щоденних курців збільшився з 23.1% до 28.3%, що потребує з’ясування причин та запровадження термінових рішень. Метою цього аналізу було оцінити можливий внесок в цю динаміку просування електронних сигарет та тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН).

 

Методи: Цей аналіз базується на опитуваннях, проведених Київським міжнародним інститутом соціології 9-20 лютого 2019 року, з 28 січня до 20 лютого 2020 року та 13-18 травня 2022 року. У кожній хвилі було опитано близько 2000 респондентів, яких запитували про куріння взагалі, а також про користування електронними сигаретами та ТВЕН. Розраховували чотири типи показників: (1) відсотки тих, хто нічого не вживав, (2) хто вживав електронні сигарети або вейпи, (3) хто вживав ТВЕН, (4) хто вживав сигарети, але нічого з переліченого.

 

Результати: Відсоток тих, хто споживав лише традиційні сигарети, як і в попередні роки, трохи збільшився серед жінок, трохи зменшився серед чоловіків та майже не змінився серед усіх дорослих. Відсотки користувачів електронних сигарет та ТВЕН помітно та поступово збільшуються, і більшість з них також є курцями сигарет.

 

Висновки: Суттєве збільшення поширеності куріння серед дорослого населення України, яке може пояснюватися додаванням до відсотків курців користувачів електронних сигарет та ТВЕН, показує нагальну потребу у суттєвому регулюванні цих виробів постачання нікотину. На них мають поширюватися такі саме обмеження, як на звичайні сигарети. Нагальною є заборона рекламування електронних сигарет як засобів відмови від куріння, а ТВЕН як засобів для “нешкідливого куріння”. Ситуація в Україні показує, що вони просувають не відмову, а подальше поширення куріння тютюну.

 

Вступ

Виробники й електронних сигарет (також відомих як вейпи), й тютюнових виробів для нагрівання просувають свою продукцію, традиційно стверджуючи, що їхні вироби дозволять зменшити шкоду, пов’язану зі вживанням тютюну. З іншого боку, існує занепокоєння, пов’язане з наслідками безконтрольного просування цих виробів. В даній роботі розглянемо, з одного боку, теоретичні можливості змін структури використання різних засобів вживання тютюну та нікотину, яких можна очікувати з огляду на дослідження, проведені в інших країнах, з іншого, тенденції, які ми спостерігаємо безпосередньо в Україні.

 

Стосовно електронних сигарет, потенційне зменшення шкоди мало б відбутися через відмову частки споживачів від куріння звичайних сигарет. За ідеальних умов регулювання, коли електронні сигарети доступні лише курцям, які давно намагаються відмовитися від куріння та поки не змогли цього зробити, деяким з них, справді, електронні сигарети з нікотином можуть допомогти. Систематичний огляд досліджень щодо застосування електронних сигарет для припинення куріння, оновлений 2021 року [4], з помірною впевненістю стверджує, що користування електронними сигаретами з нікотином має перевагу перед застосуванням препаратів нікотин-замісної терапії, електронних сигарет без нікотину, поведінкової допомоги та звичайної допомоги або її відсутності. Але пам’ятаємо, що контрольовані рандомізовані дослідження проводять за далеких від реального життя умов.

 

З іншого боку, в реальному світі, у багатьох країнах побачили різке зростання кількості споживачів електронних сигарет та вейпів серед підлітків та молодих дорослих, яке має характер загрозливої епідемії, вплив якої може перевищувати не дуже надійні позитивні результати застосування цих виробів для допомоги у припиненні куріння [2]. Крім того, ймовірність початку куріння традиційних сигарет з тютюном серед підлітків, які коли-небудь курили вейпи, було оцінено як у три рази вищою, ніж серед тих, хто ніколи не користувався електронними сигаретами [12].

 

Таким чином, можна очікувати, що за умови широкої присутності на ринку електронних сигарет, у повторюваних кросс-секційних опитуваннях населення будемо спостерігати збільшення відсотків й тих респондентів, яких можна класифікувати як колишніх курців, й тих, хто є новими курцями серед молоді.

 

Стосовно тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН), виробники стверджують, що ніколи не обіцяли зменшення поширеності куріння. Хоча назву одного з найвідоміших виробів від Philip Morris International, IQOS користувачі та медіа розуміють як скорочення від ‘I quit ordinary smoking’, виробники спростовують, що ця назва має відношення до припинення куріння [11]. Втім, виробник позначає IQOS як “тютюновий виріб модифікованого ризику” і пише, в тому числі у документах, поданих до американської агенції Food and Drug Administration (FDA), що у разі повного переходу до використання виробів для нагрівання (1) «можна знизити ризики захворювань, пов’язаних із тютюнокурінням;» (2) «значно зменшити вплив шкідливих або потенційно шкідливих хімічних речовин;» і (3) можна очікувати «меншого ризику шкоди, ніж продовження куріння сигарет» [8]. Тобто виробники пропонують споживати тютюнові вироби для нагрівання тим курцям сигарет, які хочуть зменшити ризики, але не можуть відмовитись від куріння. Можна очікувати, що у разі часткового або повного переходу курців з одних виробів на інші, кількість споживачів тютюну не зменшиться.

 

З іншого боку, деякі фахівці з контролю над тютюном [7] висловлюють занепокоєність тим, що позначені вище твердження про зменшення ризику захворювань або зменшення впливу шкідливих речовин можуть спонукати молодь до застосування цих виробів через сприйняття їх як безпечних. Крім того, опитування показують, що серед дорослих некурців також є люди, зацікавлені спробувати ТВЕН  [10]. Одночасно, не зважаючи на новітність цих виробів, протягом останніх років акумулюються дослідження, які показують шкідливі наслідки вживання ТВЕН [1, 3, 5, 6, 10]. І це лише деякі з систематичних оглядів літератури. Індивідуальних досліджень можна знайти набагато більше, але це не є предметом даної публікації.

 

Таким чином, з огляду на процитовані вище дослідження, якщо в певній країні (як в Україні, наприклад) активно просувають тютюнові вироби для нагрівання та вейпи, і частина курців переходить на них, щоб відмовитися від куріння, а інша частина – щоб зменшити ризики, з часом у цій країні мало б відбутися зменшення кількості курців звичайних сигарет через їхній перехід до вживання нових продуктів. Якщо ж, навпаки, ці два типи виробів створюють нібито безпечну альтернативу сигаретам і приваблюють нових споживачів, поширеність куріння буде збільшуватися.

 

Метою цього аналізу було оцінити динаміку споживання тютюнових виробів в Україні на тлі активної реклами та просування електронних сигарет та тютюнових виробів для нагрівання. За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у травні 2022 року, у порівнянні з 2020 роком, відсоток щоденних курців збільшився серед чоловіків з 38.0% до 44.4%, серед жінок з 10.8% до 14.9%, серед усіх опитаних з 23.1% до 28.3%. На тлі поступового зменшення поширеності куріння, яке спостерігалося в Україні постійно, починаючи з 2006 року, таке збільшення виглядає катастрофічним та потребує з’ясування причин та запровадження термінових рішень.

 

Методи

Цей аналіз базується на опитуваннях, проведених Київським міжнародним інститутом соціології з 9 до 20 лютого 2019 року, з 28 січня до 20 лютого 2020 року та 13 до 18 травня 2022 року. У кожній хвилі було опитано близько 2000 респондентів.

Базові питання для оцінки поширеності куріння застосовували формат Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну, у двох хвилях якого Україна також брала участь 2010 та 2017 років.

 

Далі ставилися додаткові питання у такому форматі: “Зараз я назву Вам ще деякі продукти. Якщо Ви коли-небудь їх курили/ вживали, пригадайте, коли це було востаннє, або ж скажіть, якщо Ви вживаєте їх щодня.” Серед тих продуктів були “1.Тютюнові вироби для електричного нагрівання, наприклад, IQOS (Айкос), Glo (Гло)” та “3. Електронні сигарети, вейпи”. Варіанти відповідей включали “Вживаю щодня; Вживав(ла) протягом останнього тижня (7 днів); Вживав(ла) протягом останніх 30 днів; Вживав(ла) більше ніж 30 днів тому; Ніколи не вживав(ла)”. Починаючи з 2019 року ці питання ставилися всім респондентам, не лише курцям, як у попередні роки.

 

Оскільки з відповідей на наведені питання було відомо, які відсотки курців та некурців користуються переліченими виробами, було проведено розрахунки того, яка частка людей користується цими виробами серед усіх респондентів, в цілому та за статтю. Від тих, хто був за допомогою базового питання визначений як курець, відняли тих, кого визначили як користувачів виробів серед курців, і таким чином оцінили кількість тих, хто курив сигарети, але не вживав двох типів виробів, які ми оцінюємо в цьому аналізі.

 

Таким чином було отримано чотири типи показників: (1) відсотки тих, хто нічого не вживав, (2) хто вживав електронні сигарети або вейпи, (3) хто вживав тютюнові вироби для нагрівання, (4) хто вживав сигарети, але нічого з переліченого.

 

Результати

Серед населення в цілому частка тих, хто курить лише сигарети, не змінилася і залишається у 2019-2022 роках на рівні близько до 25%. При цьому частка тих, хто користується електронними сигаретами, за цей час збільшилися з 1.3% до 3.1%, а частка курців виробів для нагрівання з 0.7% до 7.1%.

Серед чоловіків, так само як і в попередні роки, частка тих, хто курить лише сигарети, в цей час також зменшувалася. Однак відсоток користувачів електронних сигарет збільшився з 1.9% до 3.5%, а виробів для нагрівання з 0.8% до 8.6%.

Серед жінок, на яких спрямовані маркетингові зусилля не лише виробників цих двох виробів, а й різних варіантів сигарет, збільшилася також і частка курців сигарет (з 9.7% до 12.7%). Але значно більшою мірою збільшилася частка тих, хто вживає тютюнові вироби для електричного нагрівання (з 0.6% до 5.5%) та електронні сигарети (з 1.0% до 3.2%).

Обговорення

Поступове зменшення поширеності куріння в Україні спостерігається з 2006 року, коли було започатковано перші заходи з контролю над тютюном з доведеною ефективністю. Приєднання України до Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну дозволило поступово запровадити увесь спектр ефективних засобів. Це призвело до зменшення поширеності куріння від майже 40% у 2005 році до 23% останніми роками. Однак значне збільшення цього показника в середньому на п’ять відсоткових пунктів між 2020 та 2022 роками спонукає нас шукати пояснення для цих змін.

 

Наведений аналіз пропонує гіпотезу, яка може пояснювати ситуацію: оскільки відсоток тих, хто споживає лише сигарети, майже не змінився, збільшення поширеності куріння може відбуватися через додавання користувачів вейпів та ТВЕН. Тобто, відповідаючи на дослідницькі питання, сформульовані вище, бачимо, що використання електронних сигарет не призводить до зменшення частки курців, а споживання тютюнових виробів для нагрівання не призводить до переходу з сигарет на ці вироби. Навпаки, користувачі вейпів та виробів для нагрівання імовірно стають додатковими курцями сигарет, що збільшує тягар вживання тютюнових виробів.

 

Але ситуація зі збільшенням поширеності куріння може частково пояснюватися також іншими причинами. По-перше, застосування ефективних заходів з контролю над тютюном останніми роками гальмувалося через різні політичні та інші фактори. Останні норми закону про заборону реклами тютюну були впроваджені у 2012 році.

 

По-друге, проведення останнього опитування під час війни могло спричинити збільшення відсотка респондентів, які назвали себе курцями, через стресовий стан.

 

По-третє, опитування між хвилями або після хвилі пандемії ковід також могло підвищити кількість тих, хто вважає себе курцями, через зменшення обмежень на куріння, яке хтось міг застосовувати на індивідуальному рівні.

 

По-четверте, на результати могла вплинути зміна формату опитування.

 

Перевірити внесок цих причин неможливо через обмеження цього аналізу, які також включають декілька моментів.

 

По-перше, формат базових запитань про статус щодо куріння, сформований для Глобального опитування про вживання тютюну, передбачав, що куріння – це куріння сигарет. Як саме можуть відповідати на це питання споживачі інших тютюнових виробів або засобів постачання нікотину, не відомо. Очевидною є потреба у зміні форматів питань у подальших опитуваннях.

 

По-друге, опитування 2022 року проводилося за допомогою телефону, а в попередні роки віч-на-віч. Це могло призвести до певного зміщення вибірки, якщо характеристики, якими відрізняються респонденти, не були зібрані й не були враховані під час зважування масиву.

 

По-третє, порівняння результатів 2019, 2020 та 2022 років проводилося без формування спільного масиву даних та контролю зібраних демографічних чинників.

 

По-четверте, відсоток людей, які, можливо, користувалися й електронними сигаретами, й тютюновими виробами для нагрівання, не розраховували. Виходили з припущення, що цими виробами користувалися різні люди.

 

Остаточна перевірка наведених вище гіпотез потребує застосування складніших та коштовніших дизайнів досліджень. Когортні дослідження з відстежуванням переходів курцями з одних виробів на інші могли б допомогти з’ясувати висловлені вище дослідницькі питання.

Висновки

Суттєве збільшення поширеності куріння серед дорослого населення України, яке може пояснюватися додаванням до відсотків курців користувачів вейпів та тютюнових виробів для нагрівання, показує нагальну потребу у суттєвому регулюванні цих нових виробів для постачання нікотину. На них мають поширюватися принаймні такі саме обмеження, як на звичайні сигарети. Нагальною є заборона рекламування вейпів у якості засобів для відмови від куріння, а тютюнових виробів для нагрівання як засобів для “нешкідливого куріння”. Ситуація останніх років в Україні ясно показує, що вони просувають не відмову, а подальше поширення куріння тютюну.

 

Фінансування:

Згадуванні опитування проводяться Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ГО «Центр громадянського представництва «Життя»», яка фінансується організацією «Campaign for Tobacco-Free Kids».

 

Тетяна Андреєва, експерт з охорони громадського здоров’я та головний редактор журналу «Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe».

Література

 1. Başaran R, Güven NM, Eke BC. An Overview of iQOS® as a New Heat-Not-Burn Tobacco Product and Its Potential Effects on Human Health and the Environment. Turk J Pharm Sci. 2019 Sep;16(3):371-374. doi: 10.4274/tjps.galenos.2018.79095. Epub 2019 Jul 10. PMID: 32454738; PMCID: PMC7227951.
 2. Chadi N, Hadland SE, Harris SK. Understanding the implications of the “vaping epidemic” among adolescents and young adults: A call for action. Subst Abus. 2019;40(1):7-10. doi: 10.1080/08897077.2019.1580241. Epub 2019 Mar 18. PMID: 30883295; PMCID: PMC6583912.
 3. Fried ND, Gardner JD. Heat-not-burn tobacco products: an emerging threat to cardiovascular health. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2020 Dec 1;319(6):H1234-H1239. doi: 10.1152/ajpheart.00708.2020. Epub 2020 Oct 2. PMID: 33006919; PMCID: PMC7792702.
 4. Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Fanshawe TR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Apr 29;4(4):CD010216. doi: 10.1002/14651858.CD010216.pub5. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2021 Sep 14;9:CD010216. PMID: 33913154; PMCID: PMC8092424.
 5. Jankowski M, Brożek GM, Lawson J, Skoczyński S, Majek P, Zejda JE. New ideas, old problems? Heated tobacco products – a systematic review. Int J Occup Med Environ Health. 2019 Oct 16;32(5):595-634. doi: 10.13075/ijomeh.1896.01433. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31584041.
 6. Kopa PN, Pawliczak R. IQOS – a heat-not-burn (HnB) tobacco product – chemical composition and possible impact on oxidative stress and inflammatory response. A systematic review. Toxicol Mech Methods. 2020 Feb;30(2):81-87. doi: 10.1080/15376516.2019.1669245. Epub 2019 Oct 2. PMID: 31532297.
 7. McKelvey K, Baiocchi M, Halpern-Felsher B. PMI’s heated tobacco products marketing claims of reduced risk and reduced exposure may entice youth to try and continue using these products. Tob Control. 2020 Dec;29(e1):e18-e24. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055318. Epub 2020 Feb 6. PMID: 32029537; PMCID: PMC7416542.
 8. McKelvey K, Popova L, Kim M, Lempert LK, Chaffee BW, Vijayaraghavan M, Ling P, Halpern-Felsher B. IQOS labelling will mislead consumers. Tob Control. 2018 Nov;27(Suppl 1):s48-s54. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054333. Epub 2018 Aug 29. PMID: 30158208; PMCID: PMC6252493.
 9. Pieper E, Mallock N, Henkler-Stephani F, Luch A. Tabakerhitzer als neues Produkt der Tabakindustrie: Gesundheitliche Risiken [“Heat not burn” tobacco devices as new tobacco industry products: health risks]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2018 Nov;61(11):1422-1428. German. doi: 10.1007/s00103-018-2823-y. PMID: 30284624.
 10. Ratajczak A, Jankowski P, Strus P, Feleszko W. Heat Not Burn Tobacco Product-A New Global Trend: Impact of Heat-Not-Burn Tobacco Products on Public Health, a Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jan 8;17(2):409. doi: 10.3390/ijerph17020409. PMID: 31936252; PMCID: PMC7014072.
 11. Seidenberg A, Freeman B. IQOS is not an acronym: a call to researchers and journals. Tob Control. 2021 May;30(3):356-358. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055571. Epub 2020 Apr 16. PMID: 32300026; PMCID: PMC7572488.
 12. Soneji S, Barrington-Trimis JL, Wills TA, Leventhal AM, Unger JB, Gibson LA, Yang J, Primack BA, Andrews JA, Miech RA, Spindle TR, Dick DM, Eissenberg T, Hornik RC, Dang R, Sargent JD. Association Between Initial Use of e-Cigarettes and Subsequent Cigarette Smoking Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2017 Aug 1;171(8):788-797. doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.1488. Erratum in: JAMA Pediatr. 2018 Jan 1;172(1):92-93. Erratum in: JAMA Pediatr. 2018 Jan 1;172(1):98. Erratum in: JAMA Pediatr. 2020 May 1;174(5):509. PMID: 28654986; PMCID: PMC5656237.

Поділитися новиною: