У 2017 році поширеність тютюнокуріння в Україні зменшилася

Державна служба статистики України опублікувала щорічний звіт «Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2017 року)».

За даними звіту, серед населення України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) у 2017 році було 6,3 млн курців. Поширеність куріння серед населення України віком 12 років і старше у 2016 році становила 18,7%, що на 0,6 відсоткові пункти, або на 3% менше, ніж в 2016 році.

Загалом за дев’ять останніх років (2008-2017) поширеність куріння скоротилася з 25,6% до 18,7%, тобто на 6,9 відсоткові пункти, або на 27%. Серед гендерно-вікових груп суттєве зменшення поширеності куріння у 2017 році зафіксовано лише серед чоловіків віком 18-29 років: з 37,8% у 2016 році до 31,9% у 2017 році.

“Головним фактором скорочення поширеності тютюнокуріння у 2017 було зменшення цінової доступності сигарет. За даними Держстату середня ціна тютюнових виробів протягом 2017 року зросла на 36,3% при рівні інфляції 13,7%. Середньорічна ціна пачки сигарет зросла з 16,5 гривень у 2016 році до 23 гривень у 2017 році: тобто на 6,5 грн. На 4 гривні завдяки зростанню податків і ще на 2,5 гривні через суттєве збільшення тютюновими корпораціями своєї частки ціни на сигарети протягом 2017 року”,- зауважив Андрій Скіпальський, голова правління ГО “Життя”.

Провідна роль економічного фактора підтверджується нерівномірністю тенденцій поширеності куріння серед різних економічних груп населення. Якщо розділити людей України на дві великі групи за рівнем доходів, то серед людей з низьким рівнем доходів поширеність куріння в 2017 році скоротилася з 18,5% до 16,8%, тоді як серед осіб із високим рівнем доходів, на яких менше діють економічні фактори, поширеність куріння у 2016-2017 роках, навпаки, зросла з 20,1% до 20,7%.

У 2018 році ставки тютюнових акцизів збільшено на 30% і це дає підстави сподіватися на подальше скорочення рівнів куріння серед менш заможних людей. Проте для скорочення поширеності куріння серед усіх верств населення потрібно посилити податкову політику законодавчими та адміністративними заходами. Такі комплексні заходи запропоновані в законопроектах №2820 та №4030а, розроблених відповідно до сучасних норм Європейського Союзу. Зокрема законопроекти пропонують обмежити маркетингові інструменти тютюнової індустрії.

Досвід України та інших країн переконливо доводить, що комплексна реалізація всіх заходів контролю над тютюном здатна скорочувати поширеність тютюнокуріння і кількість пов’язаних з вживанням тютюну хвороб та смертей.

Для контактної інформації: Тотовицька Оксана, медіа-координатор Українського центру контролю над тютюном ГО «Життя», +38(063) 261 74 05, (044) 234 93 20, oksana@center-life.org.

  • Акцизи та ціни на сигарети
Поділитися новиною: