У 2018 році поширеність тютюнокуріння в Україні продовжувала скорочуватися

Державна служба статистики України опублікувала щорічний звіт «Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2018 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2018 року)» http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/03/zb_snsz2018pdf.pdf.

За даними звіту серед населення України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) у 2018 році було 5,96 млн. курців. Поширеність куріння серед населення України віком 12 років і старше у 2016 році становила 17,9%, що на 0,8 відсоткових пункти, або на 4% менше, ніж в 2017 році. Більшою мірою скоротилася поширеність куріння в селах (в 2018 році вона складала 16%), тоді як в містах курило 18,9% опитаних осіб. Зменшення поширеності щоденного куріння у 2018 році зафіксовано серед дорослих чоловіків: з 38% у 2017 році до 36% у 2018 році, а серед жінок поширеність куріння не змінилася і становить 5%.

Загалом за останні десять років (2008-2018) поширеність куріння в Україні скоротилася з 25,6% до 17,9%, тобто на 7,7 відсоткових пункти, або на 30%.

Головним фактором скорочення поширеності тютюнокуріння у 2018 було зменшення цінової доступності сигарет. За даними Держстату середня ціна тютюнових виробів протягом 2017 року зросла на 24,5% при рівні інфляції 9,8%. Ціна сигарет зросла завдяки зростанню ставки акцизу на 29,8% в січні 2018 року та збільшенню тютюновими корпораціями своєї частки ціни на сигарети протягом всього року.

У січні 2019 року ставки тютюнових акцизів збільшено на 20%, а з 1 липня вони зростуть ще на 9%. Проте для скорочення поширеності куріння серед усіх верств населення потрібно посилити податкову політику законодавчими та адміністративними заходами. Такі комплексні заходи запропоновані в законопроектах № 2820 та №4030а, розробленими відповідно до сучасних норм Європейського Союзу.

Досвід України та інших країн переконливо доводить, що комплексна реалізація всіх заходів контролю над тютюном здатна скорочувати поширеність тютюнокуріння і кількість пов’язаних з вживанням тютюну хвороб та смертей.

Поділитися новиною: